Bonn is een lettertype is gebasseerd op een schets met een calligrafie pen. Door te spelen met geometrische vormen in plaats van traditionele calligrafische methodes. Het grid bestaat uit dikke horizontale lijnen en dunne verticale lijnen. 

De karakter zijn getekend tijdens een studieweek naar Keuken, Duisburg en Bonn in 2013. Later zijn de schetsen verder uitgewerkt tot werkend lettertype en gebruikt voor de identiteit van de Graphic Finals 2014. Het lettertype is toegepast op uitnodigingen, bewegwijzering en in sociale media.

 

 

@